De staatssecretaris van Financiën stelt geen beroep in cassatie in tegen een sterk feitelijke uitspraak van Hof Den Bosch. De procedure heeft betrekking op een vermeende carrouselfraude met omzetbelasting. De staatssecretaris is van mening dat het Hof de bewijslast niet onjuist heeft verdeeld. De betreffende ondernemer heeft volgens het Hof aangetoond dat de goederen naar Spanje zijn verzonden of vervoerd en dat de goederen het grondgebied van Nederland door de verzending of het vervoer fysiek hebben verlaten. Van het instellen van cassatieberoep verwacht de staatssecretaris geen succes.