Het kabinet heeft in maart 2009 een extra bedrag van € 375 miljoen uitgetrokken voor de tijdelijke regeling deeltijd-WW. Deze regeling is bedoeld om vakkrachten niet te hoeven ontslaan als gevolg van de economische crisis. De deeltijd WW is de opvolger van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting (wtv), die op 21 maart 2009 is afgelopen. De wtv gold alleen voor bedrijven met tenminste 30% omzetdaling. De deeltijd-WW kan door elk bedrijf worden toegepast. Mensen blijven dan in dienst bij het bedrijf, maar worden voor maximaal de helft betaald uit WW.

Er zijn zoveel aanvragen ingediend dat de limiet van € 375 miljoen is bereikt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt op dit moment op welke wijze de regeling voortgezet kan worden.