Op verzoek van de belanghebbende kunnen de kosten die hij in verband met de behandeling van het bezwaar heeft gemaakt worden vergoed door het bestuursorgaan die het bestreden besluit heeft genomen. Tot de te vergoeden kosten behoren de kosten van een getuige, deskundige of tolk, die is meegebracht of van een deskundige die verslag heeft uitgebracht.

Iemand claimde vergoeding van de kosten voor een deskundigenverslag. Hof Arnhem kende geen vergoeding toe omdat voor het opgestelde verslag geen kosten in rekening waren gebracht aan de belanghebbende.