De staatssecretaris gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over een aan een ondernemer opgelegde boete bij een naheffingsaanslag omzetbelasting. De inspecteur had wegens het niet indienen van suppletieaangiften een naheffingsaanslag met 50% boete opgelegd. Het Hof verminderde de boete tot 25%. Volgens het Hof was er geen sprake van opzet, omdat wel was voldaan aan het kennisvereiste, maar niet aan het wilsvereiste. Anders dan de inspecteur meende, kan op grond van de vastgestelde feiten en overwegingen niet geconstateerd worden dat niet alleen voldaan is aan de eisen voor grove schuld, maar tevens aan de eisen voor voorwaardelijke opzet.