Het niet op tijd aangeven van verschuldigde omzetbelasting kan tot gevolg hebben dat de belastingdienst een boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schuldgradatie en van het niet aangegeven belastingbedrag.

Het in de jaarrekening opnemen van een omzetbelastingschuld zonder het indienen van een suppletieaangifte kwalificeert volgens de belastingdienst als opzet of grove schuld. Het indienen van een suppletieaangifte is een vrijwillige verbetering van een onjuiste aangifte en heeft tot gevolg dat geen boete wordt opgelegd.

Een door de belastingdienst per ongeluk toegekende te hoge teruggaaf op een aangifte leidt tot een terugbetalingsverplichting. Het niet melden van de onjuiste teruggaaf levert echter geen beboetbaar feit op als de onjuiste teruggaaf niet aan de belastingplichtige is te wijten.

Volgens Hof Arnhem is ook de staatssecretaris van Financiën van mening dat het niet doen van een suppletieaangifte op zichzelf geen overtreding van een bepaling van de belastingwet inhoudt.