De Hoge Raad is de hoogste rechter in belastingzaken. Dat wil niet zeggen dat een procedure eindigt bij de Hoge Raad. Het is mogelijk dat in de voorafgaande instanties bepaalde zaken niet zijn behandeld en nader onderzoek vereisen. In dergelijke gevallen verwijst de Hoge Raad de procedure naar een ander gerechtshof voor verdere behandeling. De grenzen van het verdere geding worden bepaald door het arrest van de Hoge Raad. Dat betekent dat er geen ruimte is om met nieuwe klachten te komen. Uitbreiding van het geschil na verwijzing is niet mogelijk, tenzij sprake is van een onmiskenbare fout.