Werkgevers kunnen werknemer aannemen op een tijdelijk contract. Bij elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten ontstaat na drie jaar of bij een vierde contract een vast dienstverband. Om te voorkomen dat jongeren in de huidige crisistijd niet in dienst worden gehouden, wil het kabinet voor jongeren de periode van drie jaar tijdelijk verlengen naar vier jaar en ontstaat pas bij het vijfde contract een vast dienstverband. De maatregel geldt voor een periode van twee jaar.