Niet alleen inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook inwoners van andere landen zijn belastingplichtig in Nederland als zij inkomen uit Nederland ontvangen. De buitenlandse eigenaar van een onroerende zaak in Nederland valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting.

Een inwoner van Italië die eigenaar was van een in Nederland gelegen woning meende dat de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting in strijd was met het Belastingverdrag met Italië. Dat standpunt is onjuist. Volgens het verdrag wordt een onderdaan van Italië in Nederland niet anders of zwaarder belast dan onderdanen van Nederland die in dezelfde omstandigheden verkeren. Nederland en Italië zijn niet op grond van het verdrag of op grond van andere regelgeving verplicht om over en weer gelijke belastingtarieven te hanteren voor tweede woningen op hun grondgebied. Verschillen in tarieven vormen geen discriminatie naar nationaliteit.