Nederland heeft met Liechtenstein en Andorra verdragen getekend over de uitwisseling van fiscale informatie. De verdragen regelen dat de landen op verzoek informatie in belastingzaken zullen uitwisselen. Hiermee kan belastingontduiking worden tegengegaan. Voordat de verdragen in werking treden moeten zij in de betreffende landen door het parlement worden goedgekeurd.