Het ministerie van Financiën wil nieuwe uitgangspunten voor het fiscale verdragsbeleid op het gebied van de directe belastingen en de uitwisseling van inlichtingen formuleren. De staatssecretaris roept het bedrijfsleven, de belastingadviespraktijk, de wetenschap en andere geïnteresseerden op om hun inbreng te geven. Dat kan schriftelijk tot 1 oktober 2009. De laatste keer dat de Nederlandse uitgangspunten zijn vastgelegd en met de Tweede Kamer zijn besproken was in 1998. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar wil de staatssecretaris een hernieuwde nota aan de Kamer aanbieden.