In de Voorjaarsnota 2009 geeft het kabinet een overzicht van de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2009 ten opzichte van de Miljoenennota 2009. Het verwachte begrotingsoverschot van 1,2% zal niet worden gerealiseerd. In plaats daarvan wordt nu een tekort van 3,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) verwacht. Dat wordt veroorzaakt door tegenvallende belastinginkomsten en naar beneden bijgestelde aardgasbaten vanwege de lagere olieprijs.

Het kabinet heeft het stimuleringspakket (2009 en 2010) en de invulling van de tekortreductie van 1,8 miljard euro voor 2011 uit het aanvullend beleidsakkoord uitgewerkt in de Voorjaarsnota.