Voor het gebruik van de autosnelweg met een zwaar motorrijtuig wordt belasting zware motorrijtuigen geheven. De wet omschrijft een zwaar motorrijtuig als een motorrijtuig dat uitsluitend bestemd is voor goederenvervoer over de weg met een massa van meer dan 12 ton.

De belasting zware motorrijtuigen is ingevoerd op grond van Europese regelgeving. Het Hof van Justitie EG heeft een uitleg gegeven van het begrip 'uitsluitend bestemd voor goederenvervoer'. Volgens het Hof gaat het om voertuigen die bestemd zijn om regelmatig en duurzaam aan de mededinging op het gebied van het vervoer deel te nemen.
In een procedure voor de Hoge Raad ging het om een vrachtauto die werd gebruikt voor de verkoop van bloemen aan afnemers in het buitenland. Het feit dat een vrachtwagen beschikt over voorzieningen ten behoeve van de verkoop van producten vanuit de vrachtwagen, heeft niet tot gevolg dat het motorrijtuig niet meer uitsluitend bestemd is voor goederenvervoer. Ook de omschrijving op het kentekenbewijs van de vrachtauto is niet van belang.