De verwijdering van goederen uit een toegelaten opslagplaats van aan douanetoezicht onderworpen goederen zonder toestemming van de douane is een onttrekking aan het douanetoezicht. Onttrekking aan het douanetoezicht is elke handeling die tot gevolg heeft dat de douane, al is het maar tijdelijk, de toegang wordt belemmerd tot onder douanetoezicht staande goederen en zijn wettelijke controleactiviteiten niet kan uitvoeren.

Zolang de goederen de opslagplaats niet hebben verlaten, zijn zij onder douanetoezicht gebleven.

De eigenaar van een transportbedrijf die eigenhandig een vrachtwagen met containers, die waren geladen met sigaretten, van een opslagterrein dat was aangewezen als opslagplaats had gereden, was de persoon die de sigaretten aan het douanetoezicht onttrok. Daarmee was hij ook de persoon die de douanerechten moest betalen. Of de transportondernemer wist of kon weten dat de sigaretten onder douanetoezicht stonden is daarvoor niet relevant.