Cafetariaregelingen zijn regelingen waarbij een werknemer binnen het arbeidsvoorwaardenpakket kan kiezen uit verschillende vormen van beloning of bepaalde beloningsbestanddelen kan ruilen voor andere. In het belang van de rechtszekerheid en een uniforme behandeling voor de loonheffingen heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid op dat gebied in 2005 in een besluit toegelicht. Het besluit is een geactualiseerde samenvoeging van eerdere beleidsbesluiten op dit punt. Op een paar punten van ondergeschikt belang is het besluit van 2005 nu aangepast.