Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. De periode van 10 jaar wordt gekort met de duur van eerder verblijf in Nederland van de buitenlandse deskundige.

Deze korting geldt volgens Hof Den Bosch ook als de buitenlandse deskundige tijdens dat eerdere verblijf in Nederland in dienst was van een internationale organisatie en vrijgestelde inkomsten genoot. Naar het oordeel van het Hof is de reikwijdte van de vrijstelling van inkomsten beperkt tot de fiscale gevolgen van de inkomsten, die werden ontvangen van de internationale organisatie. De vrijstelling van de genoten inkomsten gaat niet zo ver dat iemand daardoor geacht wordt in de betreffende periode niet in Nederland te hebben verbleven.