De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de waardering van voorraden uit 2005 aangepast. De aanpassing heeft betrekking op de voorraden van detaillisten in textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering en is het gevolg van ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Detaillisten zijn daardoor in staat hun in- en verkopen vast te leggen op het niveau van artikelen of  kleine artikelgroepen. De te hanteren afwaarderingspercentages per artikel(groep) zijn daaraan aangepast. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.