De Europese Commissie heeft op 9 juli 2009 een positieve beschikking afgegeven voor de groepsrentebox in de vennootschapsbelasting. De inhoud van deze beschikking wordt momenteel op het ministerie van Financiën bestudeerd. Mogelijk wordt bij de aanpassing van de vennootschapsbelasting een verplichte rentebox ingevoerd.