Op Prinsjesdag presenteert het kabinet traditiegetrouw de begroting voor het komende jaar, de Miljoenennota. De fiscale uitvoering van het kabinetsbeleid voor het komende jaar vindt zijn weerslag in het jaarlijkse Belastingplan. Waren we in vorige jaren gewend dat het Belastingplan bestond uit drie afzonderlijke wetsvoorstellen, dit jaar zijn het er zes. Naast de gebruikelijke voorstellen, te weten:

- het eigenlijke Belastingplan, waarin vooral de budgettaire en koopkrachtmaatregelen zijn verwerkt,

- het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen, waarin andere maatregelen en eerder gedane toezeggingen van het kabinet zijn verwerkt die per 1 januari 2010 in de wetgeving verwerkt moeten zijn, en

- het wetsvoorstel Fiscale Onderhoudswet 2010, waarin technische aanpassingen zijn opgenomen die niet per se per 1 januari 2010 verwerkt hoeven te worden,

gaat het om de volgende voorstellen:

- het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet,

- het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip, en

- het wetsvoorstel Afschaffing Vliegbelasting.

Na de eerder dit jaar genomen maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de financiële crisis was niet te verwachten dat het Belastingplan 2010 veel schokkends zou bevatten. Een aantal van de nu voorgestelde maatregelen was al aangekondigd.