1. Verlaagd tarief voor schilderen en stukadoren
De nieuwe opzet van de EU-wetgeving maakt het mogelijk om het verlaagde BTW-tarief op allerlei arbeidsintensieve diensten toe te passen. Het verlaagde BTW-tarief gold al voor het schilderen en stukadoren van woningen van 15 jaar en ouder, maar geldt nu voor woningen van twee jaar en ouder. In een besluit heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat het verlaagde tarief al vanaf 15 september 2009 mag worden toegepast.

2. Verlaagd tarief schoonmaakwerkzaamheden
 Voor de huishoudelijke verzorging van personen met een thuiszorgindicatie geldt een vrijstelling van BTW. Voor het schoonmaken binnen woningen in andere gevallen geldt met ingang van 1 januari 2010 het verlaagde BTW-tarief.

3. Verlaagd tarief digitale informatie op fysieke dragers
Boeken vallen onder het verlaagde BTW-tarief. Dat geldt met ingang van 1 januari 2010 ook voor andere fysieke dragers waarop de inhoud van een boek is aangebracht, zoals luisterboeken. Het verlaagde tarief wordt ook van toepassing op digitale educatieve informatie op fysieke dragers die bedoeld is voor informatieoverdracht in het onderwijs.

4. Verlaagd tarief tuktuks, motor- en fietstaxi’s
Voor taxivervoer van personen per auto geldt het verlaagde BTW-tarief. Het onderscheid met nieuwe vormen van taxivervoer, zoals tuktuks, motor- en fietstaxi’s wordt per 1 januari 2010 opgeheven.

5. Aanpassen reikwijdte integratieheffing
De Wet op de omzetbelasting 1968 kent de zogenoemde integratieheffing voor goederen die in eigen bedrijf vervaardigd zijn. De integratieheffing is een fictieve levering.  Het doel van deze bepaling is om concurrentievervalsing tegen te gaan tussen BTW-vrijgestelde bedrijven die goederen in eigen bedrijf maken en anderzijds bedrijven die deze goederen met BTW leveren aan BTW-vrijgestelde bedrijven. Veelal gaat het om op eigen grond vervaardigde gebouwen. Over de kostprijs van het gebouw inclusief de grond wordt BTW geheven, onder verrekening van de BTW over de bouwkosten. In een beleidsbesluit van het ministerie van Financiën is voor bepaalde sectoren een keuzerecht opgenomen waardoor de integratieheffing buiten toepassing kan blijven. Dit keuzerecht is in strijd met de Europese BTW-richtlijn. Het beleidsbesluit wordt daarom per 1 januari 2010 ingetrokken. Met de betrokken sectoren en de Europese Commissie vindt overleg plaats over een overgangsregeling.