Voor ontslag op staande voet is een dringende reden nodig. Wil het ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn, dan moet het onverwijld worden gegeven.
Een werkgever ontsloeg een werknemer op staande voet. De dringende reden daarvoor was volgens de werkgever dat de werknemer, terwijl hij zich ziek had gemeld, in zijn nieuwe huis aan het klussen zou zijn. Feitelijk stond niet meer vast dan dat de werknemer niet thuis was toen de controleur van de arbodienst zich bij hem meldde. De werknemer bestreed de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet.

De kantonrechter vond het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. De werknemer had slechts de door de werkgever vastgestelde voorschriften in het kader van ziekteverzuim overtreden. De werkgever ging in hoger beroep omdat het klussen zich niet verhield met de opgegeven reden voor de afwezigheid, namelijk dat de werknemer te ziek was om bij de werkgever te werken.

Hof Leeuwarden wees dit betoog af. Het enkele feit dat controlevoorschriften niet zijn nageleefd, is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor ontslag op staande voet. Zelfs als de werknemer langdurig aan het klussen was tijdens ziekte was dat geen reden voor ontslag op staande voet. Volgens het Hof gaat het de werkgever in principe niet aan hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte. Wel kunnen bepaalde gedragingen van de werknemer leiden tot verlies van aanspraak op loondoorbetaling of tot opschorting van de loonbetalingsplicht.

De werkgever had de loondoorbetaling kunnen opschorten als hij de ziekmelding wilde betwisten omdat de werknemer in strijd met de verzuimvoorschriften niet thuis was toen de controleur kwam.