Een inwoonster van Spanje die een AOW-uitkering en een pensioenuitkering van het ABP ontving, was in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen. Tot haar 65e jaar genoot de vrouw een WAO-uitkering en was zij verplicht verzekerd voor de Ziekenfondswet. In 2002 werd zij 65 jaar oud. Ook daarna bleef zij verplicht ziekenfondsverzekerd. Daartoe was niet vereist dat zij in Nederland woonde. Op grond van de EG-verordening 1408/71 is in een dergelijk geval de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing. Vanwege de verplichte ziekenfondsverzekering was zij ook verzekerd voor de AWBZ.