Nederland en Zwitserland gaan informatie uitwisselen over fiscale en bankzaken. Zwitserland beroept zich niet langer op het bankgeheim. De ministerraad moet het document nog goedkeuren. De regeling over fiscale informatie-uitwisseling maakt onderdeel uit van een herzien belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland. Dat verdrag is gebaseerd op het OESO-modelverdrag. De officiële ondertekening volgt waarschijnlijk in het najaar.